ישיבת ועדה של הכנסת ה-2 מתאריך 15/12/1954

חידוש הערבות לבנקים למתן אשראי לחקלאות; סיכום הדיון בשאלת מדניות הדלק; שאלות חברי ועדת הכספים ותשובות משרד האוצר

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים