ישיבת ועדה של הכנסת ה-2 מתאריך 29/11/1954

חוק לתיקון פקודת מס הבולים; חוק תקציב הפיתוח (מס' 2) לשנת 1953/54

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים