ישיבת ועדה של הכנסת ה-2 מתאריך 24/11/1954

שאלות חברי הוועדה ותשובות שר האוצר

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים