ישיבת ועדה של הכנסת ה-2 מתאריך 16/11/1954

פקודת תעריף המכס והפטור, 1937, חוק מסי מכס ובלי (שינוי תעריף), התש"ט - 1949(תדפיסים 180, 179, 175); צו לפטור ראשי נציגויות זרות מתשלום מס ומס-קניות על מכירת מכוניות ישנות; תשובות מנהל רשות הפיתוח לשאלות חברי הוועדה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים