ישיבת ועדה של הכנסת ה-2 מתאריך 13/10/1954

אשור ערבות ממשלתית להלוואה בסך 1 מיליון ליש"ט, שתינתן ע"י ברקליס בנק לונדון לחברת החשמל הא"י. (בעקבות המו"מ על המשרת פיקדונות נפקדים); משכורת השופטים

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים