ישיבת ועדה של הכנסת ה-2 מתאריך 08/09/1954

אישור ערבויות המדינה; בירור בשאלת השיכון; העברות מסעיף לסעיף בתקציב המדינה; פדיון מוקדם של מלווה חובה שנוכה מחשבונות בבנק; רשימת בניני פאר עפ"י חוק מלווה חובה; תוספת יוקר על דמי ייצוג לשרי המדינה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים