ישיבת ועדה של הכנסת ה-2 מתאריך 26/08/1954

תקציב הפיתוח לשנת 55 \1954 סעיפים עבודות ציבוריות, עבודות להגברת התעסוקה, הלוואות לרשויות המקומיות, חברות ציבוריות, בניינים למוסדות רפואיים, לבתי ספר ולמוסדות ממשלתיים

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים