ישיבת ועדה של הכנסת ה-2 מתאריך 24/08/1954

המשך הדיון בתקציב הפיתוח (סקירת מנהל הפיתוח שאלות חברי הוועדה ותשובות)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים