ישיבת ועדה של הכנסת ה-2 מתאריך 18/08/1954

הצבעות על הצעות מק"י לחוק בנק ממלכתי לישראל; חוק לתיקון וקיום תוקף של תקנות ההגנה (כספים); חוק מלווה עממי מיוחד, התשי"ד - 1954; סקירת מנהל משרד האוצר על נסיעתו; שאלות חברי הוועדה ותשובות שר האוצר ומנהל משרד האוצר

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים