ישיבת ועדה של הכנסת ה-2 מתאריך 17/08/1954

אישור שתי ערבויות ממשלתיות להלוואות; המשך הדיון בתקציב הפיתוח (שמיעת סקירות מר ספיר, מר גבתי ומר כהנא ; שאלות חברי הוועדה); חוק מלווה עממי מיוחד

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים