ישיבת ועדה של הכנסת ה-2 מתאריך 16/08/1954

חוק בנק ישראל, התשי"ד -1954; חוק מלווה עממי מיוחד, התשי"ד-1954; חוק ערבויות מטעם המדינה, התשי"ד-1954

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים