ישיבת ועדה של הכנסת ה-2 מתאריך 09/08/1954

אישור השימוש בעודפים שנותרו בתקציב משרד החינוך והתרבות; סקירת מנהל משרד האוצר על תקציב הפיתוח; תיקון בחוק לתיקון פקודת מס הכנסה, התשי"ד-1954

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים