ישיבת ועדה של הכנסת ה-2 מתאריך 04/08/1954

חוק בנק ישראל, התשי"ד-1954; שאלות ותשובות שר האוצר

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים