ישיבת ועדה של הכנסת ה-2 מתאריך 02/08/1954

המשך הדיון בחוק לתיקון פקודת מס הכנסה, התשי"ד- 1954

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים