ישיבת ועדה של הכנסת ה-2 מתאריך 27/07/1954

חוק לתיקון פקודת מס הכנסה; צו בדבר שנויים בתעריף המכס

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים