ישיבת ועדה של הכנסת ה-2 מתאריך 27/07/1954

חוק לתיקון פקודת מס-הכנסה, התשי"ד- 1954; שיווין במסים

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים