ישיבת ועדה של הכנסת ה-2 מתאריך 26/07/1954

חוק לתיקון פקודת מס הכנסה, התשי"ד- 1954; שוויון במסים ויעילות במשק המדינה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים