ישיבת ועדה של הכנסת ה-2 מתאריך 20/07/1954

הצעת חוק בנק ישראל, התשי"ד- 1954

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים