ישיבת ועדה של הכנסת ה-2 מתאריך 19/07/1954

הצבעות על חוק לתיקון פקודת מס הכנסה, התשי"ד-1954

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים