ישיבת ועדה של הכנסת ה-2 מתאריך 13/07/1954

חוק לתיקון פקודת מס ההכנסה; שונות; תעריף המכס והפטור, התשי"ד 1954

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים