ישיבת ועדה של הכנסת ה-2 מתאריך 12/07/1954

הצעת חוק גמלאות לשרים, התשי"ד-1953; מסקנות הוועדה בשאלת נכסי נפקדים

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים