ישיבת ועדה של הכנסת ה-2 מתאריך 05/07/1954

חוק לתיקון פקודת מס ההכנסה (המשך דיון)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים