ישיבת ועדה של הכנסת ה-2 מתאריך 05/07/1954

המשך הדיון בחוק מס ההכנסה; קבלת משלחת מטעם חברות הבטוח הישראליות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים