ישיבת ועדה של הכנסת ה-2 מתאריך 23/06/1954

העברות מסעיף לסעיף; שאלות חברי הוועדה; שימוש בעודפים שנותרו בתקציב לשנת הכספים 1953/54

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים