ישיבת ועדה של הכנסת ה-2 מתאריך 21/06/1954

הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה, התשי"ד- 1954; חוק הארנונה לפיצויי נזקי מלחמה (תיקון), התשי"ד- 1954

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים