ישיבת ועדה של הכנסת ה-2 מתאריך 16/06/1954

העברה מסעיף לסעיף בתקציב מבקר המדינה; שאלות חברי הוועדה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים