ישיבת ועדה של הכנסת ה-2 מתאריך 15/06/1954

חוק לתיקון פקודת מס הכנסה; צו מכס בדבר גומי לעיסה; שונות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים