ישיבת ועדה של הכנסת ה-2 מתאריך 01/06/1954

חוק הארנונה (המשך הדיון); חוק לתיקון פקודת מס רכוש חקלאי; שונות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים