ישיבת ועדה של הכנסת ה-2 מתאריך 26/05/1954

תשובות שר האוצר על שאלות חברי הוועדה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים