ישיבת ועדה של הכנסת ה-2 מתאריך 19/05/1954

מס מותרות ומס מסויג; סקירת מנהל משרד האוצר על המו"מ עם הנהלת חברת החשמל; תשובות שר האוצר לשאלות חברי הוועדה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים