ישיבת ועדה של הכנסת ה-2 מתאריך 18/05/1954

חוק לתיקון פקודת מס- בולים (תשי"ד) 1954; חוק מס מסויג (תיקון), התשי"ד 1954; חוק מס מסויג ומס מותרות (תיקון), התשי"ד -1954; שונות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים