ישיבת ועדה של הכנסת ה-2 מתאריך 17/05/1954

שאלות והצעות לסדר; חוק מס מסוייג ומס מותרות (תיקון) תשי"ד - 1954

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים