ישיבת ועדה של הכנסת ה-2 מתאריך 11/05/1954

חוק מס מסויג ומס מותרות (תיקון), התשי"ד 1954; משכורת שרי המדינה; צו תעריף המכס והפטור; צו תעריף המכס והפטור (מס' 20)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים