ישיבת ועדה של הכנסת ה-2 מתאריך 10/05/1954

המשך הדיון בחוק מס מסויג ומס מותרות (תיקון), התשי"ד- 1954

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים