ישיבת ועדה של הכנסת ה-2 מתאריך 02/05/1954

דיון בעניין פטור ממס הכנסה של חלק מתוספת היוקר (המשך); הצעת - חוק מס מסויג ומס מותרות (תיקון), התשי"ד- 1954; שונות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים