ישיבת ועדה של הכנסת ה-2 מתאריך 13/04/1954

הטלת מכס פרוהיביטיבי על גומי לעיסה שיובא באנייה "ירושלים" ב-14/04/54; העברות מסעיף לסעיף בתקציב הפיתוח; הצעה למקדמה לתקציב הפיתוח לשנת הכספים 1954/55; חוק מס מסויג ומס מותרות (תיקון), התשי"ד 1954; חוק מס מסויג ומס מותרות (תיקון), התשי"ד 1954

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים