ישיבת ועדה של הכנסת ה-2 מתאריך 07/04/1954

הצעות לסדר; חוק להארכת תוקף של תקנות שעת חירום לתיקון תקנות ההגנה (כספים); חוק לתיקון פקודת הבנקאות, התשי"ד-1954; שאלות ותשובות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים