ישיבת ועדה של הכנסת ה-2 מתאריך 01/04/1954

העברות מסעיף לסעיף

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים