ישיבת ועדה של הכנסת ה-2 מתאריך 31/03/1954

העברות מסעיף לסעיף; העברת סכומים מתקציבי המשרדים לרזרבה המיוחדת; תוספת תקציב להתייקרות לשנת הכספים 1953/54

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים