ישיבת ועדה של הכנסת ה-2 מתאריך 30/03/1954

חוק להארכת תקפן של תקפן של תקנות שעת-חירום (תשלומי חובה), התשי"ד 1954; תקציב נוסף לשנת 1953/54

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים