ישיבת ועדה של הכנסת ה-2 מתאריך 22/03/1954

המשך הדיון בתקציב ההוצאות לשנת 1954/55

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים