ישיבת ועדה של הכנסת ה-2 מתאריך 21/03/1954

אישור הצעות ועדת המשנה לאומדן הכנסות; תקציב משרד המשטרה לשנת הכספים 1954/55

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים