ישיבת ועדה של הכנסת ה-2 מתאריך 14/03/1954

המשך הדיון בתקציב ההוצאות - משרד החקלאות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים