ישיבת ועדה של הכנסת ה-2 מתאריך 09/03/1954

המשך הדיון בחוק התקציב לשנת 55 \ 1954; המשך הדיון בתקציב ההוצאות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים