ישיבת ועדה של הכנסת ה-2 מתאריך 07/03/1954

דיון במסי עקיפין; התקציב לשנת 1954/55 - אומדן הכנסה (הכנסות מקרנות תמורה, מלוות וגביות)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים