ישיבת ועדה של הכנסת ה-2 מתאריך 02/03/1954

הצעת התקציב לשנת 1954/55 (אומדן הכנסה); צו על שיעור תעריפים לטבק

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים