ישיבת ועדה של הכנסת ה-2 מתאריך 01/03/1954

אישור צו בדבר שינויים במסי בלו על משקאות משכרים; הצעת התקציב לשנת הכספים 55 \ 1954

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים