ישיבת ועדה של הכנסת ה-2 מתאריך 28/02/1954

אישור צווי מכס; הצעת התקציב לשנת הכספים 1954/55 אומדן ההכנסה; הצעת מ. א. גנחובסקי בדבר תשלום מפרעה לדיינים; מס מותרות על ציוד ספורטיבי (סיכום הדיון)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים