ישיבת ועדה של הכנסת ה-2 מתאריך 24/02/1954

תשובות שר האוצר ומנהל משרד האוצר לשאלות חברי הוועדה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים