ישיבת ועדה של הכנסת ה-2 מתאריך 22/02/1954

הדיון בנכסי נפקדים; שונות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים